Excuse Quotes in Hindi

Ess Kadar Aapko Joh Itna Hasa Raha Hoon Main

Ess kadar aapko joh itna hasa raha hoon main
Naa samajna koyi rishta bana raha hoon main
Swaarth hain mera aur swaarthi hoon main….
Arthi k piche chale walo ki tadad bda rha hu main.